Ekologická likvidace vozidel

damaged_car

Ekologická likvidace vozidla, které už není způsobilé pro provoz na pozemních komunikacích, je ze zákona povinností každého majitele autovraku. Jedná-li se o vozidlo do 3,5 tuny libovolné značky, které už dosloužilo, nebo havarovaný vůz neschopný dalšího provozu, odvezeme ho zdarma z místa určení a zajistíme jeho ekologickou likvidaci se všemi náležitostmi. Samozřejmostí je vystavení dokladu o ekologické likvidaci vozidla.

 

Jak probíhá ekologická likvidace vozidel?

1. Kontaktujte nás a připravte si doklady

Jste-li majitel soukromého vozidla určeného k ekologické likvidaci nebo ho zastupujete:

  • platný občanský průkaz nebo cestovní pas
  • velký technický průkaz vozidla (originál nebo i kopie)
  • číslo BÚ

Nejste-li majitelem

  • plná moc majitele vozidla (nemusí být notářsky ověřena)
  • v případě úmrtí majitele vozidla pravomocné rozhodnutí soudu o projednaném dědictví

Je-li vozidlo firemní, nebo zastupujete-li firmu, která má vozidlo v majetku:

  • živnostenský list nebo výpis z obchodního rejstříku
  • technický průkaz vozidla (originál nebo i kopie)
  • v případě zastoupení plná moc zastupované firmy

2. Vozidlo zdarma odtáhneme a zajistíme jeho ekologickou likvidaci

Vozidlo buď zdarma odtáhneme, nebo ho můžete po telefonické domluvě přivézt do naší provozovny. Před samotnou ekologickou likvidací bude třeba sundat registrační značky, které jsou nezbytné pro odhlášení vozidla z registru motorových vozidel. Před odtahem je nutné připravit:

- klíče od vozidla, zajistit přístup k autovraku pro natažení, odstranit nečistoty, které nejsou součástí vozidla (pet lahve, dřevo, odpadky ...) být v telefonním  spojení

3. Vystavíme vám doklad o ekologické likvidaci vozidla

Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků obdržíte ihned při předání autovraku.

4. Odhlášení automobilu z registru motorových vozidel

Odhlášení vozidla z registru provedete na Městském úřadě, odbor dopravy. Pro vyřízení budete potřebovat velký a malý technický průkaz (originály), registrační značky vozidla, námi vystavený Protokol o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků a vyplněnou Žádost o vyřazení vozidla z registru vozidel. Soukromé osoby dále předloží občanský průkaz nebo jiný doklad totožnosti, případně ověřenou plnou moc od majitele vozidla, v případě firemního vozidla živnostenský list nebo aktuální výpis z obchodního rejstříku.

5. Ukončení povinného ručení

Vaší pojišťovně předložíte originál velkého technického průkazu, ve kterém je záznam o vyřazení z registru motorových vozidel.

Ekologická likvidace vozidel se zárukou

Společnost IB-MET s.r.o. disponuje povolením pro nakládání s autovraky a je oprávněna vystavovat Potvrzení o převzetí autovraku do zařízení ke sběru autovraků dle platného zákona o ekologické likvidaci vozidel. Na tomto protokolu najdete kód (IČPS), který je generován informačním systémem Ministerstva životního prostředí a je vydáván pouze firmám s oprávněným k této činnosti.

TISK
Zpracovávám...

Protokol při předání

Vyplňte a odešlete následující formulář a my Vám předáme protokol při převzetí vozidla

Odesláním požadavku souhlasíte se zpracováním osobních údajů.