Zpracování osobních údajů

 1. Udělujete tímto souhlas společnosti IB-MET s.r.o. , se sídlem Hluboké Mašůvky251, Hluboké Mašůvky, 671 52,  IČ: 277733335, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 55397 (dále jen „Správce), aby v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a rady EU 2016/679 ze dne  27.4.2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „směrnice EU o ochraně osobních údajů“) zpracovávala tyto osobní údaje:
  • jméno a příjmení
  • adresa
  • datum narození
  • číslo OP
  • číslo bankovního účtu
  • e-mail
  • telefonní číslo
  • v případě společnosti: Název společnosti, IČO, DIč, adresa a číslo provozovny, číslo BÚ
 2. Jméno, příjmení, adresa, datum narození, číslo OP, číslo bankovního účtu, telefonní číslo a e-mail je nutné zpracovat za účelem likvidace autovraku a vystavení potvrzení o ekolikvidaci a vyhotovení dokladu o vypořádání fnanční hotovosti za odpad. Tyto údaje budou Správcem zpracovány po dobu 10 let.
 3. S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje Správce.
 4. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: účetní firma.
 5. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle směrnice EU o ochraně osobních údajů máte právo:
  • vzít souhlas kdykoliv zpět,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
  • v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.
TISK